AANMELDING

Om je aan te melden bij Heuvelland Psychologie heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. Om na te gaan of Heuvelland Psychologie past bij jouw hulpvraag adviseer ik je vóór aanmelding de informatie op de site, m.n. de pagina ''Voor Wie'', te bekijken. Je kunt je aanmelden door te mailen naar linda@heuvellandpsychologie.nl. Ik zal vervolgens contact met je opnemen zodat we een intake kunnen inplannen.

INTAKE

Na aanmelding wordt er minimaal één intakegesprek van 60 minuten ingepland. Dit gesprek zal online plaatsvinden. In dit gesprek maken wij kennis met elkaar en zullen we uitgebreid stilstaan bij jouw vraag, achtergrond en wat je met de therapie hoopt te bereiken. Als we dit helder hebben zullen we samen een behandelplan opstellen waarin jouw persoonlijke doelen en de behandelvorm(en) worden genoteerd. Ik werk integratief, d.w.z. dat interventies en inzichten uit meerdere behandelvormen een onderdeel kunnen vormen van de behandeling.

Soms komt het voor dat tijdens of na de intake blijkt dat jouw vraag niet helemaal aansluit bij wat ik je kan bieden. In dat geval zal ik je terugverwijzen naar de huisarts en een advies meegeven m.b.t. passendere hulpverleners of instellingen.

BEHANDELING

Het streven is de behandeling zo effectief en kort mogelijk te houden, maar anderzijds zo lang als dat nodig is. Een sessie duurt meestal 45 minuten. Indien je behoefte hebt aan langere gesprekken dan is dit uiteraard bespreekbaar. Voor EMDR behandelingen worden bij voorkeur lange sessies (90 minuten) gepland. Sessies kunnen zowel online/telefonisch als face-to-face plaatsvinden.

Behandeling is het verkrijgen van (zelf)inzicht. Behandeling is confrontatie. Behandeling kan pijnlijk zijn. Behandeling is vallen en opstaan. Behandeling is verandering teweeg brengen.

Kortom: behandeling is hard werken!

Er zal regelmatig een moment van evaluatie zijn zodat we goed zicht houden op de voortgang. Indien nodig kunnen de doelen en/of behandelvormen worden bijgesteld.