ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een relatief nieuwe gedragstherapie waarmee zeer goede resultaten worden behaald in het omgaan met een scala aan klachten, zoals angststoornissen, depressie, zingevingsproblemen, burn-out, verslaving en somatische gezondheidsproblemen. Ik benoem hierbij opzettelijk ‘’omgaan met’’. De therapie heeft namelijk niet als doel de klachten weg te nemen. De therapie heeft als doel te leren leven, sámen met je klachten. In de praktijk blijkt namelijk dat het vechten tegen alles wat door ons als onaangenaam of ongewenst wordt ervaren niet alleen ontzettend veel energie kost, maar ook nog eens (op de lange termijn) geen blijvende oplossing is. Het feit dat het gros van de cliënten na het afronden van een klachtgerichte behandeling op een later moment weer terugkeren in de GGZ lijkt dit te bevestigen.

ACCEPTATIE, TOEWIJDING EN BEREIDHEID

ACT wordt uitgesproken zoals het Engelse woord act en het staat voor handelen/gedrag, het zetten van stappen, ‘’to ACT’’ dus. ACT stimuleert je om te komen tot een betekenisvol leven en daarbij staan acceptatie, bereidheid en toewijding centraal. Acceptatie van je eigen beperkingen en de lastige gedachten en gevoelens die komen kijken bij het veranderen van jouw gedrag, de bereidheid (een hele belangrijke!) om deze lastige dingen te omarmen en toewijding aan datgene dat je belangrijk vindt in je leven.

LEVENSHOUDING

ACT is niet enkel een therapie maar vooral een levenshouding; ACT houdt dan ook niet op wanneer de behandeling stopt. Te allen tijde kun je je bewust blijven van jouw waarden en kun je ervoor kiezen hiernaar te leven. Het blijft een kunst om je daaraan toe te wijden en je niet te laten weerhouden door belemmerende gedachten en pijnlijke gevoelens. Tijdens de therapie leer je vaardigheden om met pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan.