ALGEMENE INFORMATIE

CRISIS

Mijn praktijk heeft geen crisisdienst en ook tijdens kantooruren ben ik niet altijd bereikbaar. Neem in crisissituaties daarom altijd contact op met je huisarts of, buiten kantooruren, met de huisartsenpost. Zij kunnen je indien nodig in contact brengen met de crisisdienst.

BETALINGSTERMIJN

De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Het bedrag dient overgemaakt te worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.

ANNULERING/VERHINDERING

Ben je op de afgesproken datum verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk aan, uiterlijk 24 uur van te voren. Indien je dit niet tijdig doet, behoud ik mij het recht de voor jou gereserveerde tijd in rekening te brengen. Afspraken kunnen per mail worden gewijzigd of geannuleerd, via linda@heuvellandpsychologie.nl

KLACHTENREGELING

Heb je een klacht m.b.t. jouw behandeling bij Heuvelland Psychologie? Helaas gaat er wel eens iets mis. Graag ga ik met je in gesprek zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Dit kan tijdens een van onze gesprekken of telefonisch, maar je mag natuurlijk ook de klacht schriftelijk indienen. Je ontvangt binnen 10 dagen een reactie.

Vermeld bij een schriftelijke klacht de volgende gegevens:

  • Omschrijving van je klacht
  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer

Mail naar: linda@heuvellandpsychologie.nl o.v.v. klacht behandeling.

Ik zal mijn uiterste best doen om jouw klacht naar tevredenheid op te lossen.