EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. De naam zegt het al een beetje: aan de hand van oogbewegingen wordt geprobeerd het trauma opnieuw te verwerken. In het beginstadium van de therapie werd enkel gewerkt met oogbewegingen. Tegenwoordig wordt het werkgeheugen op steeds meer verschillende manieren belast. Hierbij kan worden gedacht aan het toevoegen van auditieve en/of visuele stimuli of het uitvoeren van mentale opdrachten en/of lichaamsbewegingen.

De theorie achter de EMDR heeft te maken met de manier waarop herinneringen in je brein worden opgeslagen. De theorie stelt dat bepaalde ervaringen na verloop van tijd als herinneringen in je ‘langetermijngeheugen’ worden opgeslagen. Op het moment dat je de herinnering weer ophaalt (en dus weer aan een bepaalde gebeurtenis denkt), komt deze in je ‘werkgeheugen’ terecht. Het werkgeheugen heeft echter een beperkte capaciteit. Wanneer er, terwijl je aan de gebeurtenis denkt, gelijktijdig andere stimuli worden aangeboden, blijft er maar weinig ruimte in je werkgeheugen over voor de herinnering. Deze wordt vervolgens in een andere, vaak kleinere, vagere, en minder overweldigende vorm, weer in je langetermijngeheugen opgeslagen.

DE WERKING EN RESULTATEN VAN EMDR-THERAPIE

Met EMDR-therapie wordt het proces van het omvormen van de herinnering actief in gang gezet. Ik zal je vragen het trauma weer voor de geest te halen, en daarmee dus de herinnering op te halen in je werkgeheugen. Je gaat zich hierbij focussen op specifieke beelden, gedachten en gevoelens. Vervolgens gaan we je werkgeheugen belasten door andere stimuli toe te voegen. Tussendoor worden telkens kleine pauzes ingelast waarbij ik je korte vragen stel om stil te staan bij de veranderingen die eventueel optreden. Hierbij vraag ik je bijvoorbeeld naar uw gedachten, gevoelens of ervaringen. Het is de bedoeling dat je je vervolgens zoveel mogelijk op deze veranderingen richt.

De EMDR-therapie tracht de manier waarop herinneringen in je langetermijngeheugen zijn opgeslagen te veranderen. Vaak zien we dat de herinnering minder lading krijgt en dat mensen na de EMDR-therapie makkelijker aan het trauma kunnen terugdenken, zonder dat dit hen overweldigt. Het kan zelfs zo zijn dat je er positieve aspecten aan gaat verbinden. Ook zullen de herinneringen aan het trauma je minder snel overvallen (triggers).

NADELEN EMDR-THERAPIE

EMDR-therapie is, net als ieder andere traumabehandeling, emotioneel zwaar. Het praten over -en het voor de geest halen van- een trauma is niet voor iedereen meteen weggelegd. Als therapeut zal ik je stapsgewijs in dit proces begeleiden. Door het “oprakelen’’ van deze moeilijke herinneringen is het mogelijk dat er in eerste instantie andere of nieuwe heftige beelden en/of emoties naar de oppervlakte komen. Het komt regelmatig voor dat mensen na een EMDR-sessie enkele dagen last hebben van klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en/of toegenomen traumagerelateerde klachten.

VOORDELEN EMDR-THERAPIE

In de meeste gevallen wegen de voordelen van EMDR-therapie op tegen de nadelen. Zo werkt deze therapievorm vaak bijzonder snel, in tegenstelling tot andere traumabehandelingen waarbij men soms jarenlang intensief met een psycholoog het trauma bespreekt. Voor veel mensen met traumaklachten zorgt EMDR-therapie voor een enorme verbetering in het dagelijks functioneren. EMDR-therapie kan dermate goed aanslaan dat er aan het eind van de behandeling niet meer kan worden gesproken van PTSS.