KOSTEN & VERGOEDING

Bij Heuvelland Psychologie wordt contractvrij gewerkt. Dit houdt in dat je de behandeling volledig zelf dient te betalen. Dit heeft een aantal voordelen, namelijk:

 • Je eigen risico van €385,- wordt niet aangesproken
 • Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts
 • Er is geen verplichte DSM-5 diagnose (een etiket) noodzakelijk. Ik behandel geen stoornissen, maar mensen met een bepaalde vraagstelling
 • Er hoeft niet gewerkt te worden vanuit een standaard protocol; je behoeften en wensen zijn leidend
 • Er zit geen maximum aan het aantal gesprekken
 • Derden hebben geen inzicht in jouw dossier
 • Je bent volledig vrij in de keus van behandeling
 • Je kunt de (vaak ellenlange) wachttijden in de reguliere GGZ omzeilen; ik streef ernaar je intake binnen 2 weken te plannen
 • Mogelijk kun je de behandeling (gedeeltelijk) vergoed krijgen via uw werkgever, het UWV, letselschade verzekering of indienen bij de belasting.

TARIEVEN

 • Intake/behandelsessie (60 minuten): €106,65
 • Behandelsessie (45 minuten): €80
 • Indien de sessieduur afwijkt van de geplande duur (bij uitlopen van het gesprek of eerder afronden), wordt de factuur hierop aangepast

BETALINGSTERMIJN

De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Het bedrag dient overgemaakt te worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.

ANNULERING/VERHINDERING

Ben je op de afgesproken datum verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk aan, uiterlijk 24 uur van te voren. Indien je dit niet tijdig doet, behoud ik mij het recht de voor jou gereserveerde tijd in rekening te brengen. Afspraken kunnen per mail worden gewijzigd of geannuleerd, via linda@heuvellandpsychologie.nl